خرید هاست سی پنل آلمان-هاست با کیفیت آلمان-هاست 500 مگابایت آلمان-هاست 1 گیگابایت آلمان و...

پس از خرید این سرویس، در صورت نارضایتی از سریس وجه پرداختی مشترک تا 7 روز برگشت داده می شود.

پلان 500 مگابایت

500 مگابایت
دوره پرداخت
شش ماهه=12000 تومان
سالانه=25000تومان


 • 500 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 1 گیگابایت

1 گیگابایت
دوره پرداخت
شش ماهه=15000 تومان
سالانه=30000تومان


 • 1000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 2 گیگابایت

2 گیگابایت
دوره پرداخت
شش ماهه=25000 تومان
سالانه=50000تومان


 • 2000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 5 گیگابایت

5 گیگابایت
دوره پرداخت
شش ماهه=30000 تومان
سالانه=60000تومان


 • 5000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
هاست سی پنل آلمان-300مگابایت

500 مگابایت
دوره پرداخت
شش ماهه=ندارد
سالانه=40000تومان


 • 300 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلن 200 مگابایت

200 مگابایت
دوره پرداخت
شش ماهه=ندارد
سالانه=45000تومان


 • 200 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • آلمان محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)