هاست بکاپ

ftp-backup-20gig

هارد 20 گیگ

  • ftp دسترسی
ftp-backup-100gig

سرویس ftp

  • 100گیگ فضای بکاپ گیری
ftp-backup-50gig

هارد 50 گیگ

  • ftp دسترسی