نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران

نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران: پلان 5 گیگابایت
 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد میزبانی دامنه
 • نامحدود سابت دامنه
 • نامحدود مابقی موارد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران: پلان 10 گیگابایت
 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد میزبانی دامنه
 • نامحدود سابت دامنه
 • نامحدود مابقی موارد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد اس اس ال رایگان
نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران: پلان 20 گیگابایت
 • 20000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد میزبانی دامنه
 • نامحدود سابت دامنه
 • نامحدود مابقی موارد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد اس اس ال رایگان