خرید هاست دایرکت ادمین آلمان-هاست با کیفیت آلمان-هاست 500 مگابایت آلمان-هاست 1 گبگالابت آلمان و...

تضمین بازگشت وجه پرداختی: در صورت خرید سرویس و نارضایتی از سرویس مربوطه، وجه شما تا 7 روز پس از خرید امکان بازگشت می باشد.

پلان 500 مگابایت

500 مگابایت
دوره پرداخت
شش ماهه=12000 تومان
سالانه=25000تومان


 • 5000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • آلمان محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 1 گیگابایت

1 گیگابایت
دوره پرداخت
شش ماهه=15000 تومان
سالانه=30000تومان


 • 1000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • آلمان محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 5 گیگابایت

5 گیگابایت
دوره پرداخت
شش ماهه=30000 تومان
سالانه=60000تومان


 • 2000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • آلمان محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 2 گیگابایت

2 گیگابایت
دوره پرداخت
شش ماهه=25000 تومان
سالانه=50000تومان


 • 2000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • آلمان محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
هاست 50 مگابایت خارج

آپاچی

 • 1 اد دامین
 • 50 مگابایت فضا
 • 5000 مگابایت پهنای باند
 • 5 عدد اکانت ایمیل
هاست دایرکت ادمین 150 مگابایت
 • 150 مگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 مورد اد دامین
پلان 200 مگابایت

200 مگابایت
دوره پرداخت
سه ماهه=11000 تومان
شش ماهه=15000 تومان
سالانه=30000تومان


 • 200 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • 2000 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • آلمان محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)