هاست پر سرعت، هاست با کیفیت، هاست سی پنل خارج، هاست با امنیت

تضمین بازگشت وجه پرداختی: در صورت خرید سرویس و نارضایتی از سرویس مربوطه، وجه شما تا 7 روز پس از خرید امکان بازگشت می باشد.

پلان 200 مگابایت

200 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=5000 تومان
سه ماهه=15000 تومان
سالانه=25000تومان


 • 200 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • بهترین لوکیشن خارجی محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 500 مگابایت

500 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=5000 تومان
سه ماهه=15000 تومان
سالانه=25000تومان


 • 500 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • بهترین لوکیشن خارجی محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 1 گیگابایت

1000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=15000 تومان
سه ماهه=45000 تومان
سالانه=180000تومان


 • 1000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • بهترین لوکیشن خارجی محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 2 گیگابایت

2000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=19000 تومان
سه ماهه=55000 تومان
سالانه=215000تومان


 • 2000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • بهترین لوکیشن خارجی محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 3 گیگابایت

3000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=25000 تومان
سه ماهه=70000 تومان
سالانه=250000تومان


 • 3000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • بهترین لوکیشن خارجی محل سرور
 • فقط 2 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 4 گیگابایت

4000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=30000 تومان
سه ماهه=80000 تومان
سالانه=300000تومان


 • 4000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • بهترین لوکیشن خارجی محل سرور
 • فقط 2 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 5 گیگابایت

5000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=35000 تومان
سه ماهه=100000 تومان
سالانه=400000تومان


 • 5000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • بهترین لوکیشن خارجی محل سرور
 • فقط 2 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 10 گیگابایت

10000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=40000 تومان
سه ماهه=115000 تومان
سالانه=450000تومان


 • 10000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • بهترین لوکیشن خارجی محل سرور
 • فقط 3 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
هاست سی پنل 50 مگابایت
 • 50مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک
 • خارج از کشور سرور
p-30gig

هاست سی پنل 30 گیگ
nvme ssd
ترافیک نامحدود

هاست سی پنل 20 گیگابایت

10000 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=40000 تومان
سه ماهه=115000 تومان
سالانه=450000تومان


 • 20000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)