هاست سی پنل ایران-خرید هاست سی پنل ایران-هاست با کیفیت ایران، هاست 500 مگابایت ایران، هاست 1 گیگابایت ایران، هاست سازمانی ایران

در صورت خرید این سرویس، تضمین بازگشت وجه پرداخت شده تا 7 روز در صورت نارضایتی مشترک پابرجاست.

پلان 150 مگابایت

150 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=5000 تومان
سه ماهه=15000 تومان
سالانه=25000تومان


 • 150 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 200 مگابایت

200 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=6000 تومان
سه ماهه=17000 تومان
سالانه=64000تومان


 • 200 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 500 مگابایت

500 مگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=8000 تومان
سه ماهه=22000 تومان
سالانه=82000تومان


 • 500 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 1 گیگابایت

1 گیگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=10000 تومان
شش ماهه=28000 تومان
سالانه=104000تومان


 • 1000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 2 گیگابایت

2 گیگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=11000 تومان
شش ماهه=33000 تومان
سالانه=126000تومان


 • 2000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • 2 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 3گیگابایت

3 گیگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=13000 تومان
سه ماهه=39000 تومان
سالانه=144000تومان


 • 3000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 3سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 4 گیگابایت

4 گیگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=14000 تومان
سه ماهه=41000 تومان
سالانه=152000تومان


 • 4000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)
پلان 5 گیگابایت

5 گیگابایت
دوره پرداخت
یک ماهه=16000 تومان
سه ماهه=47000 تومان
سالانه=166000تومان


 • 5000 مگابایت فضای دیسک(هارد)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد پایگاه داده (mysql)
 • دارد (برای پرداخت های سالانه) اس اس ال رایگان
 • ایران محل سرور
 • فقط 1 سایت قابلیت پارک دامین(برای ایجاد سایت مجزا)